Liefde en Kracht avonden!

Liefde en kracht flyer

Over de Liefde en Kracht avonden.
In samenwerking met o.a. het Evangelische Werkverband organiseren wij maandelijks een woensdagavond, waarin we ons gaan uitstrekken naar meer ervaring en inzicht in de werking van Gods Geest. Gefundeerd vanuit het Woord en met een open hart voor wat de Heilige Geest ons wil leren en geven.
We verlangen naar het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God in genezingen en doorbraken in de levens van mensen. Het is ons diepste verlangen dat levens aangeraakt zullen worden. We verlangen naar genezing, bevrijding en heelheid. We verlangen naar richting en bestemming zodat mensen niet langer doelloos zullen ronddolen. We verlangen ernaar dat mensen opstaan en in beweging komen. Opstaan in een leven vol van waarheid en genade, vol van Liefde en Kracht.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timoteus 1:7-8